Ne Yapıyoruz?

Telemarketing, E-Ticaret, E-Mail Marketing ve Doğrudan Postalama yapan işletmelere yeni müşteriler, yeni satışlar kazandırıyoruz.

Biz, LEADBOX olarak Türkiye’de 5 Milyondan fazla müşterinin kayıtlı olduğu izinli pazarlama veri tabanına sahibiz. İzinli pazarlama veri tabanımızı birlikte çalıştığımız işletmelerin kullanımına açıyoruz. Bu sayede işletmeler kendi ürün ve hizmetlerini hedefledikleri kitleye doğrudan ulaştırabiliyorlar.

LEADBOX izinli pazarlama müşteri veri tabanı nitelik ve nicelik bakımından Türkiye’nin en zengin veri tabanıdır. Kayıtlı kullanıcıların güncel ve onaylı iletişim bilgilerinin yanı sıra, temel demografik bilgileri ve özel tüketim tercihleri de yer almaktadır. Örneğin bir çok kayıtlı üyemizin hangi marka cep telefonu ve araç kullandığı, yılda kaç defa tatile gittiği, seyahatlerinde hangi ulaşım aracını  kullandığı gibi bilgileri de saklıyoruz. Sahip olduğumuz izinli pazarlama müşteri veri tabanı tamamen kullanıcıların kendi rızaları ile oluşturulmuştur. Bu sayede satış pazarlama kampanyalarında en kısa sürede, en doğru müşteriye kolayca ulaşabiliyoruz.

Siz de işletmenize yeni müşteriler ve yeni satışlar kazandırmak istiyorsanız, LEADBOX kurumsal satış departmanımız ile iletişime geçiniz.

kurumsal@leadbox.com.tr

Hangi şirketler için uygun?

Telemarketing, E-Ticaret, E-Mail Marketing ve Doğrudan Postalama yapan tüm şirketler LEADBOX izinli pazarlama müşteri veritabanını kullanarak satışlarını arttırabilir, yeni müşteriler kazanabilirler.

Müşterilerimizin hizmet verdiği sektörlerden bazıları;

 • Araştırma Şirketleri
 • Asistans
 • Bankacılık
 • E Ticaret
 • Finans
 • Güvenlik Sistemleri
 • Otomotiv
 • Pazarlama Ajansları
 • Sağlık
 • Sigortacılık
 • Telekom
 • Turizm

Basın

LEADBOX ile iletişime geçmek isteyen basın kurumları telefon numaralarımızdan veya basin@leadbox.com.tr e-posta adresinden Halka İlişkiler departmanımıza ulaşabilir.

[large_separator]

Gizlilik Politikası

İZİNLİ PAZARLAMA VE REKLAM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (kısaca “LEADBOX” olarak anılacaktır)

LEADBOX, kendisine bağlı internet siteleri üzerinde dönemsel yarışmalar, ücretsiz çekilişler ve özel kampanyalar düzenlemektedir. LEADBOX, kendisine ait web siteleri üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamda iletilen kişisel bilgileri, üyeleri ile yaptığı ” Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında, üyelerin onayı alınmadan üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgilerin paylaşılabilmesi için ancak üyenin bu bilgi paylaşımına rıza göstermesi gereklidir.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve Web Sitesi’nde çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, LEADBOX, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya Web Siteleri üzerindeki çeşitli formların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (ad-soyad, telefon, adres veya e-mail adresleri gibi) LEADBOX’a vermeleri gerekmektedir. LEADBOX, ” Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri LEADBOX veya işbirliği içinde olduğu kişiler, kurumlar tarafından/vasıtasıyla doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak ve/veya kampanyalar hakkında bilgi vermek için de kullanılır. LEADBOX tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya LEADBOX web siteleri üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; LEADBOX ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, ” Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veritabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir. Bu paragrafta açıklanan kullanım şekilleri, Kişisel Bilgilerin açıklanması olarak kabul edilmez.

LEADBOX, Web Siteleri dahilinde başka sitelere link verebilir. LEADBOX, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, e-mail adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermekte olup, kısaca “Gizli Bilgiler” olarak anılacaktır. LEADBOX, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerden herhangi birini LEADBOX’ın işbirliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda LEADBOX, işbu “Gizlilik Politikası” hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

Yetkili hukuki otoriteler tarafından çıkarılan ve yürürlükte olan Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. gibi hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının; LEADBOX’ın kullanıcılarla akdettiği “Üyelik Sözleşmesi”nin ve diğer sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmasının; Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesinin ve kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi verilmesinin gerekli olduğu hallerdir.

LEADBOX, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. LEADBOX’ın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın Web Sitelerine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda LEADBOX’ın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

LEADBOX, kullanıcılar ve kullanıcıların Web Sitelerini kullanımına dair bilgilerini teknik bir iletişim dosyasını (Kurabiye-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir web sitesinin kullanıcının tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, bir web sitesini kaç kişinin kullandığı, bir kişinin web sitesini hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve sitede ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek amacıyla kullanılabilir. Ayrıca kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak izinli pazarlama mesajı ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten veya kullanıcıların e-mail adresinden veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için oluşturulmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyası gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde ayarları değiştirebilirler.

LEADBOX tarafından Web Siteleri dahilinde düzenlenen periyodik anketlere ve bulmacalara cevap veren kullanıcılardan talep edilen bilgiler, LEADBOX ve işbirliği içindeki kişiler tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analiz yapmak ve veritabanı oluşturmak amacıyla kullanılmaktadır.

LEADBOX, işbu “Gizlilik Politikası” hükümlerini dilediği zaman Web Sitelerinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. LEADBOX’ nın değişiklik yaptığı “Gizlilik Politikası” hükümleri Web Sitesi’nde yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.

Yasal Uyum

• Avrupa Birliği standartlarında izinli pazarlama.
• Kişisel Verilerin Korunması hakkında kanuna tam uyumluluk.

LEADBOX ve LEADBOX’a ait tüm internet siteleri üzerinden toplanan kişisel veriler, kullanıcıların kendi rızası ve double opt-in esasına uygun olarak toplanmaktadır. Tüm “Üyelik ve Gizlilik Sözleşmeleri” bu kapsamda düzenlenmiş olup, kullanıcılardan bilgi paylaşımına yönelik açık izinler alınmakta ve bu izinler dijital ortamda saklanmaktadır.

Benzersiz LEADBOX hizmetleri hakkında daha detaylı bilgi almak için kurumsal satış departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.

kurumsal@leadbox.com.tr